THAILAND

เรื่อง ค่าทำความสะอาดตู้ขนส่งสินค้าสำหรับสินค้าที่ไม่อยู่ในรายการ

เรียน ลูกค้าทุกท่าน


ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จะมีการจัดเก็บค่าบริการในการทำความสะอาดตู้ขนส่งสินค้าหากสินค้านั้นไม่ได้อยู่ในหมวดรายการสินค้าที่จะได้รับการยกเว้นในหน้า 2


Port ต้นทาง: ทุก Ports ต้นทางประเทศไทย

Port ปลายทาง: ทุก Ports ปลายทางทั่วโลก

รายละเอียดการบังคับใช้: ทุกสายเรือ (CMA CGM, ANL, CNC, และ APL)


image

ทั้งนี้ หากลูกค้าต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อแผนกขายของเราที่เบอร์โทรศัพท์ :


a. CMA CGM – 02-352-3200 ต่อ 3248 หรือ 5584

b. ANL – 02-352-3200 ต่อ 3250

c. CNC – 02-695-7000 ต่อ 5550 หรือ 7027


ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนที่ดีเสมอมา


ขอแสดงความนับถือ,

บริษัท ซีเอ็มเอ ซีจีเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด


สินค้าที่ได้รับการยกเว้น ไม่มีการจัดเก็บค่าบริการในการทำความสะอาดตู้

น้ำตาลและข้าว

อะไหล่รถยนต์

ไบคาร์บอเนต สำหรับอาหาร

กรดมะนาว

สินค้าอุปโภคบริโภค (สบู่, แชมพู, แปรงสีฟัน, แป้งเด็ก, ผ้าอ้อม, ผ้าเช็ดปาก)

สินค้าอิเล็กทรอนิคส์

อาหาร (ยกเว้น อาหารกระป๋อง และ อาหารสัตว์)

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ยาง (Loose Stuffing/ Non-Pallet/Rubber Thread)

กระดาษ (Non-Pallet)

เภสัชภัณฑ์

PVC เรซิ่น (Sea Bulk)


แป้ง

บุหรี่และยาสูบ

ยางรถยนต์