VIET NAM

Notice of Revised Demurrage and Detention Tariff (Effective: 1 ST JAN 2020)

Dear Valued Customers,

Kính gửi Quý Khách Hàng,

On behalf of our Principals, we would like to notify you of the revision of Demurrage and Detention fee at Vietnam as below:


Thay mặt chủ hãng tàu, chúng tôi xin trân trọng thông báo về sự thay đổi phí lưu container lưu bãi tại Việt Nam :


• Carriers/Hãng tàu: CMA CGM, ANL

Country/Quốc gia: VIET NAM

Scope/Phạm vi áp dụng: Import

Effective Date/ Ngày hiệu lực: 01st Jan 2020


Subject to VAT 5.26%

Chưa bao gồm thuế 5.26%

image


We would like to thank for your continued support.

Xin chân thành cám ơn Quý khách hàng đã và sẽ tiếp tục ủng hộ dịch vụ của chúng tôi


Yours sincerely,

CMA CGM Vietnam JSC


Client advisory...